SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto výslovně, bezúplatně, svobodně a dobrovolně souhlas s automatizovaným zpracováním mých kontaktních a jiných osobních údajů uvedených v registračních formulářích, mém životopise, motivačním dopise popř. obdobném dokumentu či emailu, které jsem poskytl následujícím společnostem skupiny Foxconn jako společným správcům:

 • Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934, ID datové schránky: b38626e;
 • FOXCONN CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25938002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16095, ID datové schránky: v56cem6;
 • Foxconn Technology CZ s.r.o., se sídlem Kutná Hora – Karlov 245, PSČ 28401, IČO: 27516032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149895, ID datové schránky: vns6265;
 • Foxconn DRC s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35677, ID datové schránky: 2i579yy;
 • Foxconn 4Tech s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35676, ID datové schránky: gyj79y7;
 • Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04390962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35745, ID datové schránky: 26h8ur5;
 • VaultDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 04345461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246233, ID datové schránky: kq9774q;
 • GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 27524850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24088, ID datové schránky: bbz8hzv;
 • TradeDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 05861551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271821, ID datové schránky: qw8fbwz;
 • FITA Energy Solutions a.s., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 07083254, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3712, ID datové schránky: mf98gpr;
 • SafeDX s.r.o., se sídlem K Žižkovu 813/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 04585119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249253, ID datové schránky: ijzcju7.

Svůj souhlas uděluji za účelem vedení mých údajů v interní evidenci pro uchazeče o zaměstnání, upozornění a zaslání nabídek zaměstnání od výše uvedených společností, a to jak na pracovní pozici, o kterou jsem se ucházel/a, tak i pro další pro mě vhodné pracovní pozice.
Vaše osobní údaje budou takto zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu.
Z důvodu zajištění efektivního fungování evidence mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu rovněž předány ke zpracování ostatním společnostem v rámci skupiny Foxconn, popř. smluvnímu partnerovi. Společnost Foxconn a všechny tyto osoby budou v pozici zpracovatele nebo společného správce a odpovídají za bezpečnost zpracování v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Odvolání souhlasu. Zpracování osobních údajů na základě tohoto formuláře je založeno na Vašem souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich údajů před tímto odvoláním ani zpracování založené na jiném právním důvodu.
 • Dále máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich výmaz, opravu, popř. omezení jejich zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování nebo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice).
 • V případě automatizovaného zpracování máte dále právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů ve společnostech skupiny Foxconn můžete nalézt na našem webu: https://prace.foxconn.cz/content/prohlaseni/?locale=cs_CZ
V případě odvolání souhlasu se zpracováním popř. jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, včetně stížností, se můžete obrátit na naše Compliance oddělení v Pardubicích či Kutné Hoře nebo prostřednictvím kontaktního e-mailu: GDPRInfo@emea.foxconn.com.
Svým souhlasem potvrzuji, že jsem se s výše uvedenými informacemi seznámil/a, byl/a jsem řádně poučen/a o svých právech a že údaje, které jsem podle tohoto souhlasu poskytl/a, jsou úplné, pravdivé a týkají se pouze mé osoby.
 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti