Velký výpočetní výkon (HPC)

Tato služba privátní cloudu je provozována na homogenním klastru čítajícím 250+ fyzických serverů s celkovou výpočetní kapacitou 7000+ fyzických jáder, 90+ TB paměti a řádově petabajty dostupného uložiště. Použitím procesorů Intel Xeon Gold Scalable s rozšiřující instrukcí AVX-512 je dosaženo až dvojnásobné množství FLOPSů. Výpočetní kapacitu je možné rozšířit o datacentrové GPU karty..

Služba obsahuje

Předinstalované & předkonfigurované moduly

  • Solvers (např. OpenFOAM pro CFD), kompilátory, visualizace, utility
  • Debug & Release konfigurace
  • Konfigurované MPI a/nebo OpenMP/TBB pro možnosti paralelních výpočtů

Plně funkční prostředí s instrukcemi pro použití pro všechny komponenty

  • Moduly, disky, knihovny, konfigurační soubory

Řízená správa

  • Plánování a monitoring jednotlivých úloh, mailové notifikace, reporting
  • Jednoduchá alokace výpočetní kapacity pro danou úlohu od jednoho výpočetního uzlu, přes logickou část klastru až po celý fyzický klastr

Řízený přístup

  • Nastavení SSH , sdílené & privátní diskové uložiště, diskové kvóty, rychlý přesun Vašich dat

Platforma

  • PPlatformy a knihovny pro paralelní počítání (MPI, OpenMP, Intel TBB – mohou být vyžadovány speciální licence)
  • Nastavení knihoven pro vysoký výpočetní výkon (Intel MKL, BLAS, LAPACK, ScaLAPACK, Arpack, PETSc, SuiteSparse, atd.)