HadoopDX

HadoopDX přináší možnost uchovávat, zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy dat společnostem všech velikostí. Přínosy, které práce s velkými daty přináší, vedou ke zvyšování konkurenceschopnosti, zefektivnění procesů i zavádění inovací. Pokud vás daná témata zajímají, nebo jen uvažujete, co lze s daty dělat, je naše řešení určeno právě vám. Platforma je k dispozici primárně formou privátního cloudu z datového centra SafeDX v Praze, nebo může být nasazena v lokalitě zvolené zákazníkem.

Představujeme HadoopDX

Jedná se o službu typu Platform as a Service pro práci s velkými objemy dat. V rámci služby dostává zákazník přístup k prostředí využívajícímu distribuovaný file systém Apache Hadoop a nástroje pro práci s daty, např. Pig, Hive, Sqoop, HBase, Oozie, HCatalog aj. Celé prostředí je provozováno na vysoce výkonné infrastruktuře v bezpečném datovém centru SafeDX v Praze, které splňuje požadavky Tier III.

Výhody HadoopDX

  • jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí
  • k dispozici jsou nejmodernější softwarové nástroje provozované jako služba
  • nejsou potřeba žádné investice, zákazník platí pouze měsíční náklady na službu
  • vysoká dostupnost a s ní související snadná konfigurace úložistě a služeb Hadoop cluster pro prvotní instalaci a následné zvyšování výkonu
  • vysoká úroveň zabezpečení a služba v privátním cloudu
  • služba service desk pro okamžité hlášení incidentů v režimu 24×7

Kdo využije výhody HadoopDX

  • výrobní a jiné společnosti, pro které je sběr dat z různých zdrojů (například senzory, sociální sítě, aj.) příležitostí, jak upravovat a zdokonalovat firemní procesy
  • banky, finanční instituce, obchodní společnosti a obecně poskytovatelé služeb, kteří provozují kompetenční centra, analytická oddělení a potřebují data uchovávat, analyzovat a dále s nimi pracovat, například za účelem vytváření predikčních modelů
  • distributoři energetických služeb, dopravní a logistické společnosti

 

hadoop_platform